Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

I Edició del premi al millor projecte ‘EMPRENEDORIA SOLIDÀRIA” UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-UVEMPRÉN-AULA D'EMPRENEDORIA en ciències de la salut

Periode  al

Temàtica: Empreniment

Tipus de beneficiari: Estudiants

Tramitació de l'ajuda:  https://www.uv.es/uv-emprende/es/aps-aula-salud/convocatoria.html

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2022/07/29/pdf/2022_7222.pdf

Document Tamany
2022_7222 UV Empren Emprendimiento Solidario.pdf 165 KB

Ordre

Ordre: I Edició del premi al millor projecte ‘EMPRENEDORIA SOLIDÀRIA” UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-**UVEMPRÉN-AULA D'EMPRENEDORIA en ciències de la salut

I Edició del premi al millor projecte ‘EMPRENEDORIA SOLIDÀRIA” UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-**UVEMPRÉN-AULA D'EMPRENEDORIA en ciències de la salut

+ info:  https://www.uv.es/uvempren/UVemprenApren/2022/Emp_sol_cas.pdf

Document Tamany
Convocatoria cas UV EMPREN SOLIDARIO.pdf 375 KB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores de la primera edició del premi al millor projecte ‘EMPRENEDORIA SOLIDÀRIA” UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-**UVEMPRÉN-AULA D'EMPRENEDORIA en ciències de la salut

Bases reguladores de la primera edició del premi al millor projecte ‘EMPRENEDORIA SOLIDÀRIA” UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-**UVEMPRÉN-AULA D'EMPRENEDORIA en ciències de la salut

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/842695/document/766722

Document Tamany
Convocatoria cas UV EMPREN SOLIDARIO.pdf 375 KB