Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2022 Ajudes en matèria d'Energies Renovables i Biocarburants.

Periode  al

Temàtica: Medi ambient , Eficiència energètica

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=764&version=amp

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/640436

Document Tamany
Convocatoria EE RR y BIOCARBURANTS 2022 valencià.pdf 923 KB
Convocatoria EE RR y Biocarburantes 2022.pdf 680 KB
2022_7085 IVACE Ayudas en materia de energías renovables.pdf 200 KB
2022_7077 IVACE Ayudas en materia de energías renovables 2022.pdf 711 KB

Ordre

Ordre: Energies renovables i biocarburants

Aquest model està orientat, a més, d’aconseguir un subministramentenergètic eficient i a preus competitius, aplicant criteris de respectemediambiental i de diversificació energètica, tot això promocionantactivament la implantació de mesures d’estalvi i eficiència energèticai l’increment de l’ús dels recursos energètics renovables i autòctons.

+ info:  http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=6684:programa-de-energies-renovables-i-biocarburants-2018&catid=407:ayudas-2018-ahorro-y-eficiencia-energetica-y-energias-renovables&lang=ca&Itemid=100641

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores per a la concessió d’ajudes de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d’energies renovables i biocarburants.

Aquest model està orientat, a més, d’aconseguir un subministrament energètic eficient i a preus competitius, aplicant criteris de respecte mediambiental i de diversificació energètica, tot això promocionant activament la implantació de mesures d’estalvi i eficiència energètica i l’increment de l’ús dels recursos energètics renovables i autòctons.

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/25/pdf/2016_8362.pdf