Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2022. Ajudes a projectes «Europa Excel·lència»

Periode  al

Temàtica: Investigació i innovació

Tipus de beneficiari: Entitats públiques i privades

Tramitació de l'ajuda:  https://ciencia.sede.gob.es/

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/23/pdfs/BOE-B-2022-20241.pdf

Document Tamany
Convocatoria 2022 de las ayudas a proyectos Europa Excelencia.pdf 150 KB

Ordre

Ordre: Ajudes a projectes «Europa Excel·lència»

Ajudes a projectes «Europa Excel·lència»

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/23/pdfs/BOE-B-2022-20241.pdf

Document Tamany
Convocatoria 2022 de las ayudas a proyectos Europa Excelencia.pdf 150 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre CIN/552/2022. Bases reguladores de la concessió d'ajudes públiques a projectes «Europa Excel·lència», del Pla Estatal d'Investigació Científica, Tècnica i d'Innovació per al període 2021-2023

Ordre CIN/552/2022. Bases reguladores de la concessió d'ajudes públiques a projectes «Europa Excel·lència», del Pla Estatal d'Investigació Científica, Tècnica i d'Innovació per al període 2021-2023

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/18/pdfs/BOE-A-2022-10126.pdf

Document Tamany
Orden CIN 552 2022 Bases reguladoras de la concesión de ayudas públicas a proyectos Europa Excelenci 377 KB