Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

ONTINYENT_Subvencions a entitats associatives del municipi en l'àmbit de la promoció econòmica 2022

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Comerç, consum i artesania, Associacionisme

Tipus de beneficiari: Associacions

Tramitació de l'ajuda:  https://ontinyent.sedelectronica.es/info.0

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/632986

Document Tamany
ONTINYENT_subvenciones entidades asociativas ambito promocion econom.pdf 320 KB

Ordre

Ordre: ONTINYENT_Subvencions a entitats associatives del municipi en l'àmbit de la promoció econòmica

ONTINYENT_Subvencions a entitats associatives del municipi en l'àmbit de la promoció econòmica

+ info:  https://bit.ly/3O8zm52

Document Tamany
ONTINYENT CONVOCATORIA AJUDES ASSOCIACIONS Valenciá.pdf 343 KB
ONTINYENT CONVOCATORIA AYUDAS ASOCIACIONES castellano.pdf 326 KB

Base reguladora

Base reguladora: ONTINYENT_Ordenança reguladora per a la concessió de subvencions a entitats associatives del municipi en l'àmbit de la promoció econòmica

ONTINYENT_Ordenança reguladora per a la concessió de subvencions a entitats associatives del municipi en l'àmbit de la promoció econòmica

+ info:  https://bit.ly/3NlDMof

Document Tamany
Ontinyent_ordenanza reguladora concesión subv entidades asociativas promoción económica.pdf 393 KB