Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

Segona convocatòria Ajudes a la millora de la competitivitat i sostenibilitat de les explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana exercici 2022

Periode  al

Temàtica: Agricultura, pesca i medi rural

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18528&version=amp

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/633984

Document Tamany
2022_5761 2ª convo ayudas mejora competitividad y sostenibilidad expl ganaderas extrac.pdf 169 KB
2022_5703 2ª convo ayudas mejora competitividad y sostenibilidad expl ganaderas.pdf 587 KB

Ordre

Ordre: Convocatòria ajudes a la millora de la competitivitat i sostenibilitat de les explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana.

L'objecte d'aquestes ajudes és afavorir les inversions realitzades pels titulars de les explotacions ramaderes amb la finalitat de millora de la competitivitat i sostenibilitat de les explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana per a l'exercici pressupostari 2020

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2019/12/26/pdf/2019_12232.pdf

Document Tamany
2019_12232.pdf 761 KB

Base reguladora

Base reguladora: bases reguladores de les ajudes a la millora de la competitivitat i sostenibilitat de les explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana

Afavorir les inversions realitzades pels titulars de les explotacions ramaderes amb la finalitat de millora de la competitivitat i sostenibilitat.

+ info:  https://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/20/pdf/2017_3332.pdf

Document Tamany
bases explotaciones ganaderas 2017.pdf 405 KB
Modificación vigencia bases ayuda mejora competitividad explotaciones ganaderas 2021.pdf 337 KB