Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2022 Ajudes per a les comunitats de regants i altres entitats de reg en relació amb el foment de la utilització racional de l'aigua en aprofitaments hidràulics i regadius.

Periode  al

Temàtica: Medi ambient , Agricultura, pesca i medi rural

Tipus de beneficiari: Associacions

Tramitació de l'ajuda:  https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=562&version=amp

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/633392

Document Tamany
2022_5698 convoca a las comunidades de regantes y otras entidades fomento utilización racional del a 319 KB
2022_5711 convoca a las comunidades de regantes y otras entidades fomento utilización racional del a 167 KB
Resolución CS correcta rev SOTG_firmado.pdf 243 KB
Resolución en valenciano_firmado.pdf 231 KB

Ordre

Ordre: Ajudes per foment de la utilització racional de l’aigua en aprofitaments hidràulics i regadius.

Ajudes per foment de la utilització racional de l’aigua en aprofitaments hidràulics i regadius

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/15/pdf/2020_4318.pdf

Document Tamany
RESOLUCIÓ 8 junio_regantes aprovechamiento hidráulico y regadio.pdf 340 KB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores per a la concessió d’ajudes a les comunitats de regants i altres entitats de reg, en relació amb el foment de la utilització racional de l’aigua

Bases de les ajudes per a millorar els sistemes de regadiu de les entitats de reg de la Comunitat Valenciana, de manera que s’optimitzen l’ús i la gestió tant dels recursos hídrics disponibles, com energètics, al mateix temps que es promou la diversitat de cultius i l’agricultura ecològica.

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/20/pdf/2018_11631.pdf

Document Tamany
bases-ajudes-regadius-2018_11631.pdf 926 KB