Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2022. Ajuda per a l'obertura de mercats exteriors

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Comerç, consum i artesania

Tipus de beneficiari: Associacions

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.serviciosmin.gob.es

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/17/pdfs/BOE-B-2022-19347.pdf

Document Tamany
Orden ICT 1116 2021 Ayuda apertura de mercado exteriores.pdf 365 KB
Orden ICT 343 2022 Ayudas apertura mercados exteriores.pdf 227 KB
Extracto Ayuda para la apertura de mercados exteriores.pdf 148 KB

Ordre

Ordre: Ajuda per a l'obertura de mercats exteriors

Ajuda per a l'obertura de mercats exteriors

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/15/pdfs/BOE-A-2021-16789.pdf

Document Tamany
Orden ICT 1116 2021 Ayuda apertura de mercado exteriores.pdf 365 KB
Orden ICT 343 2022 Ayudas apertura mercados exteriores.pdf 227 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre ICT/1116/2021, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les línies d'ajuda per a l'obertura de mercats exteriors

Ordre ICT/1116/2021, de 7 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les línies d'ajuda per a l'obertura de mercats exteriors Ordre ICT/343/2022, de 18 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre ICT/1116/2021, de 7 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les línies d'ajuda per a l'obertura de mercats exteriors https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/22/pdfs/boe-a-2022-6577.pdf

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/15/pdfs/BOE-A-2021-16789.pdf

Document Tamany
Orden ICT 1116 2021 bases ayudas apertura mercados exteriores.pdf 365 KB
Orden ICT 343 2022 se modifica la Orden de ayuda apertura mercados exteriores.pdf 227 KB