Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

XIII Premis d'Excel·lència a la Innovació per a Dones Rurals 2022

Periode  al

Temàtica: Agricultura, pesca i medi rural, Investigació i innovació

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://bit.ly/3MUgdCt

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/17/pdfs/BOE-B-2022-19348.pdf

Document Tamany
BOE-B-2022-19348_Premios Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales 2022.pdf 145 KB

Ordre

Ordre: Premis d'Excel·lència a la Innovació per a Dones Rurals

Premis d'Excel·lència a la Innovació per a Dones Rurals

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/557144

Document Tamany
Orden Convocatoria 2021 Premios de excelencia mujeres rurales.pdf 1 MB

Base reguladora

Base reguladora: Orde APA/635/ Bases reguladores de la concessió de Premis d'Excel·lència a la Innovació per a Dones Rurals.

Orde APA/635/ Bases reguladores de la concessió de Premis d'Excel·lència a la Innovació per a Dones Rurals.

+ info:  https://boe.es/boe/dias/2019/06/12/pdfs/BOE-A-2019-8768.pdf

Document Tamany
Orden APA_635_2019 Bases reguladoras concesión premios de Excelencia a la Innovación Mujeres Rurales 298 KB
BOE-A-2015-5153- Orden AAA8392015 bases premios excelencias a la innovación.pdf 212 KB
BOE-A-2022-9353 Orden APA 510_2022 Modificación bases premios excelencia a la innovación mujeres rur 268 KB