Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

XÀTIVA_Concessió de subvencions a les associacions de comerciants i hostalers 2022

Periode  al

Temàtica: Comerç, consum i artesania, Associacionisme

Tipus de beneficiari: Associacions

Tramitació de l'ajuda:  https://xativa.sedelectronica.es/info.0

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/631892

Document Tamany
Xàtiva_Subvenciones asociaciones comerciantes y hosteleros.pdf 323 KB

Ordre

Ordre: XÀTIVA_Concessió de subvencions a les associacions de comerciants i hostalers

XÀTIVA_Concessió de subvencions a les associacions de comerciants i hostalers

+ info:  https://bit.ly/3xwI7P5

Document Tamany
XÀTIVA ASOC COMERCIANTES Y HOSTELEROS CASTELLÀ DILIGÈNCIA signades.pdf 424 KB
XÀTIVA ASOC COMERCIANTES Y HOSTELEROS VCIA DILIGÈNCIA signades.pdf 457 KB

Base reguladora

Base reguladora: XÀTIVA_Ordenança general de subvencions

XÀTIVA_Ordenança general de subvencions

+ info:  https://bit.ly/3hBx26x

Document Tamany
XÁTIVA_Ordenança general de subvencions.pdf 288 KB