Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

SUMACÀRCER_Ajudes bons descompte Jo Compre a Sumacàrcer 2022

Periode  al

Temàtica: Comerç, consum i artesania

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://sumacarcer.sedelectronica.es/info.0

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/631930

Document Tamany
SUMACÀRCER BASES CONVOCATORIA JO COMPRE A SUMACARCER.docx 48 KB
SUMACÀRCER_Campanya jo compro a Sumacarcer.pdf 341 KB

Ordre

Ordre: SUMACÀRCER_Ajudes Bons Descompte Jo Compre a Sumacàrcer

SUMACÀRCER_Ajudes Bons Descompte Jo Compre a Sumacàrcer

+ info:  https://bit.ly/3iX0Xta

Document Tamany
SUMACARCER_BONOS DESCUENTO.pdf 340 KB

Base reguladora

Base reguladora: Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Aquesta llei té per objecte la regulació del règim jurídic general de les subvencions atorgades per les Administracions públiques

+ info:  https://www.boe.es/eli/es/l/2003/11/17/38/con