Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

Ajudes públiques a projectes en línies estratègiques, del Pla Estatal d'Investigació Científica, Tècnica i d'Innovació 2021-2023

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Educació i formació, Investigació i innovació

Tipus de beneficiari: Persones jurídiques

Tramitació de l'ajuda:  https://ciencia.sede.gob.es/pagina/index/directorio/presentacion_sede_electr_nica

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/10/pdfs/BOE-A-2022-9581.pdf

Document Tamany
bases y convocatoria de ayudas públicas a proyectos en líneas estratégicas.pdf 809 KB
Extracto ayudas a proyectos en líneas estratégicas.pdf 150 KB

Ordre

Ordre: Ajudes públiques a projectes en línies estratègiques, del Pla Estatal d'Investigació Científica, Tècnica i d'Innovació 2021-2023

Ajudes públiques a projectes en línies estratègiques, del Pla Estatal d'Investigació Científica, Tècnica i d'Innovació 2021-2023

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/10/pdfs/BOE-A-2022-9581.pdf

Document Tamany
bases y convocatoria de ayudas públicas a proyectos en líneas estratégicas.pdf 809 KB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores de la concessió d'ajudes públiques a projectes en línies estratègiques

Bases reguladores de la concessió d'ajudes públiques a projectes en línies estratègiques, del Pla Estatal d'Investigació Científica, Tècnica i d'Innovació 2021-2023

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/10/pdfs/BOE-A-2022-9581.pdf

Document Tamany
bases y convocatoria de ayudas públicas a proyectos en líneas estratégicas.pdf 809 KB