Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

Convocatòria 2022 per a la concessió directa de subvencions a les explotacions agràries de titularitat compartida

Periode  al

Temàtica: Agricultura, pesca i medi rural

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA/ficha-procedimiento?procedure_suborg_responsable=23&procedure_etiqueta_pdu=null&procedure_id=791

+ info:  https://boe.es/boe/dias/2022/05/10/pdfs/BOE-B-2022-14658.pdf

Document Tamany
BOE-B-2022-14658 convocatoria para la concesión directa exolotaciones agrarioas titularidad comparti 144 KB

Ordre

Ordre: Subvencions a les explotacions agràries de titularitat compartida

Subvencions a les explotacions agràries de titularitat compartida per a incentivar noves inscripcions d'altes d'explotacions agràries de titularitat compartida, així com l'afiliació a la Seguretat Social dels cònjuges o parelles unides per anàloga relació d'afectivitat de les persones titulars d'explotacions agràries

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15773.pdf

Document Tamany
BOE-A-2021-15773_Bases y convo EXPLOTACIONES AGRICOLAS DE TITULARIDAD COMPARTIDA.pdf 515 KB

Base reguladora

Base reguladora: Reial decret 819/2021, de 28 de setembre, bases reguladores per a la concessió directa de subvencions a les explotacions agràries de titularitat compartida

Reial decret 819/2021, de 28 de setembre, bases reguladores per a la concessió directa de subvencions a les explotacions agràries de titularitat compartida, per a incentivar noves inscripcions d'altes d'explotacions agràries de titularitat compartida, així com l'afiliació a la Seguretat Social dels cònjuges o parelles unides per anàloga relació d'afectivitat de les persones titulars d'explotacions agràries

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15773.pdf

Document Tamany
BOE-A-2021-15773_Bases y convo EXPLOTACIONES AGRICOLAS DE TITULARIDAD COMPARTIDA.pdf 515 KB