Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

PUIG DE SANTA ARÍA_El Puig Activa 2022 subvencions per al foment de la contractació i la creació d'empreses

Periode  al

Temàtica: Ocupació, Empreniment

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  https://ayuntamientodeelpuig.sedelectronica.es/info.0

+ info:  https://www.subvenciones.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/622651

Document Tamany
Puig_Activa_BASES_CONVOCATORIA_2022.pdf 576 KB
bop_El Puig ACTIVA.pdf 320 KB

Ordre

Ordre: El Puig Activa - Ajudes a la contractació i la creació d'empresas,

+ info:  https://bit.ly/2VAM19I

Base reguladora

Base reguladora: El Puig Activa. Bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el fomento de la contratación y la creación de empresas

- Programa I: Ayudas a las contrataciones indefinidas iniciales. - Programa II: Ayudas por transformación de contratos de duración determinada en contratos indefinidos.

+ info:  https://bit.ly/2SQM8vo

Document Tamany
Decreto2019-01333resolucion convocatoria pleno31-01.pdf 514 KB