Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2022. Suport de grups d’investigació en economia pública dels centres d’investigació de la Comunitat Valenciana

Periode  al

Temàtica: Investigació i innovació

Tipus de beneficiari: Entitats públiques i privades

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.gva.es

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2022/05/05/pdf/2022_3452.pdf

Document Tamany
Apoyo de grupos de investigación en economía pública de los centros de investigación de la Comunitat 392 KB
Extracto Apoyo de grupos de investigación en economía pública de los centros de investigación de la 169 KB

Ordre

Ordre: Suport de grups d’investigació en economia pública dels centres d’investigació de la Comunitat Valenciana

Suport de grups d’investigació en economia pública dels centres d’investigació de la Comunitat Valenciana

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2022/05/05/pdf/2022_3452.pdf

Document Tamany
Apoyo de grupos de investigación en economía pública de los centros de investigación de la Comunitat 392 KB
Extracto Apoyo de grupos de investigación en economía pública de los centros de investigación de la 169 KB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al suport de grups d’investigació en economia pública dels centres d’investigació de la Comunitat Valenciana.

Bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al suport de grups d’investigació en economia pública dels centres d’investigació de la Comunitat Valenciana. ORDRE 11/2021, de 7 d’octubre, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual es modifica l’Ordre 2/2019, de 7 de febrer, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al suport de grups d’investigació en economia pública dels centres d’investigació de la Comunitat Valenciana. https://dogv.gva.es/datos/2021/10/18/pdf/2021_10293.pdf

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2019/02/14/pdf/2019_1400.pdf

Document Tamany
Bases destinadas al apoyo de grupos de investigación económica pública de los centros de investigaci 1 MB
Modificación bases destinadas al apoyo de grupos de investigación económica pública de los centros d 865 KB