Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2022. Subvencions del programa eco-incentiu per a l'impuls del transport ferroviari de mercaderies basat en el mèrit ambiental i socioeconòmic

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Medi ambient , Millora dels equipaments públics , Investigació i innovació, Mobilitat sostenible

Tipus de beneficiari: Persones jurídiques

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.mitma.gob.es/sede_electronica/lang_castellano/

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/29/pdfs/BOE-A-2022-6948.pdf

Document Tamany
Orden TMA 371 2022 Bases y convocatoria programa eco-incentivo para el impulso del transporte ferrov 467 KB

Ordre

Ordre: Subvencions del programa eco-incentiu per a l'impuls del transport ferroviari de mercaderies basat en el mèrit ambiental i socioeconòmic

Subvencions del programa eco-incentiu per a l'impuls del transport ferroviari de mercaderies basat en el mèrit ambiental i socioeconòmic

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/29/pdfs/BOE-A-2022-6948.pdf

Document Tamany
Orden TMA 371 2022 Bases y convocatoria programa eco-incentivo para el impulso del transporte ferrov 467 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre TMA/371/2022. Bases reguladores per a la concessió de subvencions de l'eco-incentiu per a l'impuls del transport ferroviari de mercaderies basat en el mèrit ambiental i socioeconòmic

Bases reguladores per a la concessió de subvencions de l'eco-incentiu per a l'impuls del transport ferroviari de mercaderies basat en el mèrit ambiental i socioeconòmic

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/29/pdfs/BOE-A-2022-6948.pdf

Document Tamany
Orden TMA 371 2022 Bases y convocatoria programa eco-incentivo para el impulso del transporte ferrov 467 KB