Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

Ajudes a plans d'innovació i sostenibilitat en l'àmbit de la indústria manufacturera en 2022

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Investigació i innovació

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.serviciosmin.gob.es/es-es/Paginas/Index.aspx

+ info:  https://boe.es/boe/dias/2022/04/29/pdfs/BOE-B-2022-13208.pdf

Document Tamany
BOE-B-2022-13208 Ayudas planes innovación y sosteniilidad industria manufacturera.pdf 145 KB

Ordre

Ordre: Ajudes a plans d'innovació i sostenibilitat en l'àmbit de la indústria manufacturera

Ajudes a plans d'innovació i sostenibilitat en l'àmbit de la indústria manufacturera

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/579341

Document Tamany
Convocatoria IDI_2021_firmada.pdf 521 KB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores per a la concessió d'ajudes a plans d'innovació i sostenibilitat en l'àmbit de la indústria manufacturera

Bases reguladores per a la concessió d'ajudes a plans d'innovació i sostenibilitat en l'àmbit de la indústria manufacturera Modificació bases: Ordre ICT/309/2022, de 31 de març, per la qual es modifica l'Ordre ICT/789/2021, de 16 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes a plans d'innovació i sostenibilitat en l'àmbit de la indústria manufacturera, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/12/pdfs/BOE-A-2022-6032.pdf

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/23/pdfs/BOE-A-2021-12379.pdf

Document Tamany
Bases planes innovación industria manufacturera.pdf 482 KB
Orden ICT 309 2022 Modificación bases ayudas industria manufacturra.pdf 270 KB