Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

ALDAIA_Fons de Comerç de reactivació econòmica 2022

Periode  al

Temàtica: Comerç, consum i artesania

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  https://www.oficinavirtual.aldaia.es/portalCiudadano/portal/entidades.do?ent_id=2&idioma=1

+ info:  https://www.subvenciones.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/620584

Document Tamany
ALDAIA_ Fondo de Comercio de Reactivación Económica.pdf 253 KB

Ordre

Ordre: ALDAIA_Fons de Comerç de reactivació econòmica

ALDAIA_Fons de Comerç de reactivació econòmica ajuda destinada a secundar i impulsar l'activitat de caràcter comercial minorista o relacionada amb la promoció de l'activitat turística municipal

+ info:  https://www.subvenciones.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/822144/document/716488

Document Tamany
ALDAIA_Aprobcion Fondeo de Reactivación Economica.pdf 424 KB

Base reguladora

Base reguladora: ALDAIA_Bases del fons de Comerç de reactivació econòmica

ALDAIA_Bases del fons de Comerç de reactivació econòmica

+ info:  https://www.subvenciones.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/822144/document/716488

Document Tamany
ALDAIA_Aprobcion Fondeo de Reactivación Economica.pdf 424 KB