Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

XXI Premi "JACUMAR" d'Investigació en aqüicultura 2022

Periode  al

Temàtica: Agricultura, pesca i medi rural, Investigació i innovació

Tipus de beneficiari: Entitats públiques i privades

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA

+ info:  https://www.subvenciones.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/622366

Document Tamany
ORDEN CONVOCATORIA JACUMAR.pdf 261 KB
Anexo XXI PREMIO_JACUMAR 2022.pdf 112 KB

Ordre

Ordre: Premi Jacumar d'investigació en aqüicultura.

Premi Jacumar d'investigació en aqüicultura.

+ info:  https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/premios/premios-jacumar-/

Document Tamany
BOE-B-2022-12647 JACUMAR.pdf 145 KB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores del Premi Jacumar d'investigació en aqüicultura.

Bases reguladores del Premi Jacumar d'investigació en aqüicultura.

+ info:  https://www.boe.es/eli/es/o/2021/03/01/apa236/dof/spa/pdf

Document Tamany
BOE-A-2021-4122 bases JACUMAR.pdf 257 KB