Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

Reacciona 2022 Subvenció per a la redacció de Plans Locals de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables

Periode  al

Temàtica: Medi ambient , Entitats locals

Tipus de beneficiari: Entitats locals

Tramitació de l'ajuda:  https://www.sede.dival.es/carpetaayuntamiento/front/listaComunicaciones.do

+ info:  https://www.subvenciones.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/620725

Document Tamany
REACCIONA_redacción PLG Resisuos Domesticos y asimilables 2022.pdf 347 KB

Ordre

Ordre: REACCIONA 2022_Subvencions àrea Medi Ambient Diputació de València

REACCIONA 2022_Subvencions àrea Medi Ambient Diputació de València

+ info:  https://www.subvenciones.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/822288/document/716861

Document Tamany
Decreto aprobación REACCIONA 2022.pdf 416 KB
Convocatoria REACCIONA 2022.pdf 4 MB

Base reguladora

Base reguladora: Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València

Aquesta ordenança general té per objecte establir les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions per part de la Diputació de València i els seus ens dependents; això sense perjuí que, d’acord amb l’art. 17.2 de la Llei General de Subvencions, es puguen aprovar ordenances específiques que establisquen les bases per a modalitats concretes de subvencions. En eixe cas, aquesta ordenança general tindrà caràcter supletori i haurà de justificar-se adequadament la necessitat i la conveniència de l’ordenança específica. modificació de BOP_28/07/2020 Modificació provisional Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València BOP_24/09/2020 Modificació definitiva Ordenança General de Subvencions

+ info:  https://bit.ly/2rhCqn4

Document Tamany
drvisapi.pdf 444 KB
DIP VALENCIA_Modificación Ordenanza General Subvenciones.pdf 334 KB