Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2022. Ajudes per a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), de les persones treballadores autònomes empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana amb població inferior a 5.000 habitants

Periode  al

Temàtica: Ocupació, Empreniment

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?-tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=18856

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2022/04/19/pdf/2022_3185.pdf

Document Tamany
Subvención costes fijos a autónomos en población menos 5000 habitantes ERTA.pdf 470 KB
Extracto subvención costes fijos a autónomos en población menor 5000 habitantes RETA.pdf 172 KB

Ordre

Ordre: Subvencions destinades al Programa de foment de l’ocupació en el treball autònom

Subvencions destinades al Programa de foment de l’ocupació en el treball autònom

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/20/pdf/2021_384.pdf

Document Tamany
Convocatoria 2022 Programa de fomento del trabajo autónomo.pdf 463 KB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores del Programa de foment de l’ocupació dirigit a l’emprenedoria.

L’objecte d’aquesta ordre és establir les bases reguladores que regiran la concessió de les subvencions destinades a afavorir la creació i la consolidació de l’ocupació per compte propi en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. Amb aquest fi, l’ordre regula els programes de subvencions següents: a) Programa de foment del treball autònom. b) Programa de suport al manteniment del treball autònom de dones. 2. Aquestes ajudes només es concediran per a centres de treball radicats a la Comunitat Valenciana.

+ info:  https://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/29/pdf/2017_8535.pdf