Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2022_Ajudes Smart City a entitats locals per a l'adquisició, instal·lació i configuració de dispositius intel·ligents compatibles amb la plataforma Smart de la Diputació

Periode  al

Temàtica: Medi ambient , Entitats locals, Investigació i innovació

Tipus de beneficiari: Entitats locals

Tramitació de l'ajuda:  https://www.sede.dival.es/carpetaayuntamiento/front/init.do

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/619405

Document Tamany
drvisapi.pdf 345 KB
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES ACTUACIONES DE SMART CITIES 2022 firmado.pdf 836 KB

Ordre

Ordre: Subvencions de la Diputació de València per a projectes Smart Cities

Smart City_Ajudes a entitats locals per a l'adquisició, instal·lació i configuració de dispositius intel·ligents compatibles amb els estàndars d'intercanvi d'informació de la plataforma Sentilo de la Diputació de València

+ info:  https://bit.ly/2K6SKBn

Document Tamany
instruccions-models-CONVOCATORIA_OPT-SMART-CITY-DIVAL-18.pdf 2 MB

Base reguladora

Base reguladora: Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València

Aquesta ordenança general té per objecte establir les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions per part de la Diputació de València i els seus ens dependents; això sense perjuí que, d’acord amb l’art. 17.2 de la Llei General de Subvencions, es puguen aprovar ordenances específiques que establisquen les bases per a modalitats concretes de subvencions. En eixe cas, aquesta ordenança general tindrà caràcter supletori i haurà de justificar-se adequadament la necessitat i la conveniència de l’ordenança específica. modificació de BOP_28/07/2020 Modificació provisional Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València BOP_24/09/2020 Modificació definitiva Ordenança General de Subvencions

+ info:  https://bit.ly/2rhCqn4

Document Tamany
drvisapi.pdf 444 KB
DIP VALENCIA_Modificación Ordenanza General Subvenciones.pdf 334 KB