Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2022. Projectes d'Investigació, Desenvolupament i Innovació en l'àmbit de la Indústria Connectada 4.0. (ACTIU_Finançament)

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat)

Tipus de beneficiari: Persones jurídiques

Tramitació de l'ajuda:  https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/IndustriaConectada/Paginas/Index.aspx

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/13/pdfs/BOE-B-2022-11768.pdf

Document Tamany
Extracto 2022 Industria Conectada 4 0 ACTIVA financiación.pdf 148 KB

Ordre

Ordre: ACTIU_Finançament. 2021. Ajuda a projectes d'investigació, desenvolupament i innovació en l'àmbit de la Indústria Connectada 4.0.

Projectes d'investigació, desenvolupament i innovació en l'àmbit de la Indústria Connectada 4.0. (ACTIU_Finançament) l'any 2021.

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/05/pdfs/BOE-B-2021-34982.pdf

Document Tamany
proyectos de investigación,.pdf 172 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre ICT/713/2021, de 29 de juny. Bases reguladores d'ajudes a projectes d'I+D+i en la indústria connectada 4.0.

Ajudes per a projectes de recerca i desenvolupament, així com projectes d'innovació en matèria d'organització i processos que contribuïsquen a la transformació digital de les empreses industrials i a la millora de la seua sostenibilitat ambiental a conseqüència de la seua digitalització Ordre ICT/235/2022, de 23 de març, per la qual es modifica l'Ordre ICT/713/2021, de 29 de juny, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes a projectes d'I+D+i en l'àmbit de la indústria connectada 4.0 (Actiu_Finançament). https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/28/pdfs/boe-a-2022-4885.pdf

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/06/pdfs/BOE-A-2021-11212.pdf

Document Tamany
Bases ayudas industria 4.pdf 471 KB
Modificación bases reguladoras para la conexión de ayudas a proyectos I+D+i en el ámbito de la indus 257 KB