Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

BURJASSOT_Premis a l'ús del valencià en el comerç 2022

Periode  al

Temàtica: Comerç, consum i artesania

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.burjassot.org/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS2_HOME

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/615179

Document Tamany
BURJASSOT_Premios comercio uso valenciano 2022.pdf 316 KB
BURJASSOT_III Premios comercio uso valenciano 2022.pdf 315 KB
Burjassot_Premio comerç vciano.pdf 343 KB

Ordre

Ordre: BURJASSOT_Premis a l'ús del valencià en el comerç

BURJASSOT_Premis a l'ús del valencià en el comerç

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/570698

Document Tamany
BURJASSOT_premios Vciano comercio.PDF 298 KB

Base reguladora

Base reguladora: BURJASSOT_Ordenança General de Subvencions

BURJASSOT_Ordenança General de Subvencions

+ info:  http://www.burjassot.org/normativa/ordenanza-general-subvenciones/

Document Tamany
BURJASSOT_Ordenanza general de subvenciones.pdf 272 KB