Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Ajudes destinades a la promoció de l'economia sostenible a la Comunitat Valenciana. Convocatòria 2019

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat)

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18212&version=amp

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/26/pdf/2018_12009.pdf

Document Tamany
Convocatoria 2019 promoción economía sostenible.pdf 1024 KB

Ordre

Ordre: Ajudes destinades a la promoció de l’economia sostenible.

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores per a la concessió d’ajudes destinades a la promoció de l’economia sostenible.

L’objecte d’aquesta ordre és establir les bases reguladores per les quals han de regir-se les convocatòries d’ajudes destinades a la promoció de l’economia sostenible, a través del finançament d’actuacions de foment i difusió de la cultura i pràctiques de les empreses socials i de l’Economia del Bé Comú.

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/06/pdf/2017_902.pdf

Document Tamany
2017_902.pdf 817 KB