Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

Realització de programes de formació dirigits, almenys en un 70 %, per a persones treballadores ocupades en empreses o centres de treball situats a la Comunitat Valenciana o persones treballadores autònomes residents en aquesta, i en un 30 %, com a màxim, a persones treballadores desocupades residents també a la Comunitat Valenciana.

Periode  al

Temàtica: Ocupació, Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Educació i formació

Tipus de beneficiari: Entitats públiques i privades

Tramitació de l'ajuda:  https://labora.gva.es/va/empreses/busque-ajudes-subvencions/ajudes-de-formacio

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2022/01/14/pdf/2022_124.pdf

Document Tamany
Acciones formativas para personas ocupadas.pdf 3 MB

Ordre

Ordre: Subvencions per a la realització d’accions formatives dirigides prioritàriament a persones ocupades

Subvencions per a la realització d’accions formatives dirigides prioritàriament a persones ocupades amb càrrec a l’exercici pressupostari 2022

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2022/01/14/pdf/2022_124.pdf

Document Tamany
Acciones formativas para personas ocupadas.pdf 3 MB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament (Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral)

Concessió de subvencions públiques destinades al desenvolupament del Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral, en relació amb l'oferta formativa de les administracions competents i el seu finançament.

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4715.pdf