Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

Ajudes per a la transformació digital i modernització de les entitats locals que formen part del Camí de Santiago, integrades en la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents per al seu impuls i consolidació, cap a un model basat en la sostenibilitat mediambiental, socioeconòmica i territorial

Periode  al

Temàtica: Turisme

Tipus de beneficiari: Entitats locals

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.serviciosmin.gob.es/registroelectronico

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/13/pdfs/BOE-A-2022-553.pdf

Document Tamany
Orden ICT 1528 2021.pdf 714 KB

Ordre

Ordre: Bases reguladores de la concessió d'ajudes per a la transformació digital i modernització de les entitats locals que formen part del Camí de Santiago

Bases reguladores de la concessió d'ajudes per a la transformació digital i modernització de les entitats locals que formen part del Camí de Santiago

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/13/pdfs/BOE-A-2022-553.pdf

Document Tamany
Orden ICT 1528 2021.pdf 714 KB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores de la concessió d'ajudes per a la transformació digital i modernització de les entitats locals que formen part del Camí de Santiago

Bases reguladores de la concessió d'ajudes per a la transformació digital i modernització de les entitats locals que formen part del Camí de Santiago, integrades en la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents per al seu impuls i consolidació, cap a un model basat en la sostenibilitat mediambiental, socioeconòmica i territorial

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/13/pdfs/BOE-A-2022-553.pdf

Document Tamany
Orden ICT 1528 2021.pdf 714 KB