Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2021. Ajudes per a la transformació digital i modernització de les entitats locals que formen part del Camí de Santiago, integrades en la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents per al seu impuls i consolidació, cap a un model basat en la sostenibilitat mediambiental, socioeconòmica i territorial

Periode  al

Temàtica: Turisme

Tipus de beneficiari: Entitats locals

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.serviciosmin.gob.es/registroelectronico

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/12/pdfs/BOE-B-2022-14851.pdf

Document Tamany
Orden ICT 1528 2021.pdf 714 KB
Extracto ayudas para las entidades locales que forman parte del camino de Santiago.pdf 150 KB

Ordre

Ordre: Ajudes per a la transformació digital i modernització de les entitats locals que formen part del Camí de Santiago

Ajudes per a la transformació digital i modernització de les entitats locals que formen part del Camí de Santiago

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/13/pdfs/BOE-A-2022-553.pdf

Document Tamany
Orden ICT 1528 2021.pdf 714 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre ICT/1528/2021. Bases reguladores de la concessió d'ajudes per a la transformació digital i modernització de les entitats locals que formen part del Camí de Santiago

Bases reguladores de la concessió d'ajudes per a la transformació digital i modernització de les entitats locals que formen part del Camí de Santiago, integrades en la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents per al seu impuls i consolidació, cap a un model basat en la sostenibilitat mediambiental, socioeconòmica i territorial Ordre ICT/414/2022, de 9 de maig, per la qual es modifiquen les ordres ICT/1519/2021, ICT/1527/2021 i ICT/1528/2021, de 30 de desembre, per les quals s'aproven les bases reguladores d'ajudes i subvencions en l'àmbit turístic, i es procedeix a convocar-les en 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/11/pdfs/boe-a-2022-7684.pdf

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/13/pdfs/BOE-A-2022-553.pdf

Document Tamany
Orden ICT 1528 2021.pdf 714 KB
Modificación de las bases reguladoras de ayudas y subvenciones en el ámbito turístico, y se procede 221 KB