Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2021. Ajudes per al Programa «Experiències Turisme Espanya» Actuacions destinades a impulsar projectes de xarxes d'actors que desenvolupen experiències turístiques sostenibles, digitals, integradores i competitives a Espanya

Periode  al

Temàtica: Turisme

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/11/pdfs/BOE-A-2022-417.pdf

+ info:  https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas

Document Tamany
Orden ICT 1524 2021.pdf 591 KB

Ordre

Ordre: Ajudes per al Programa «Experiències Turisme Espanya»

Ajudes per al Programa «Experiències Turisme Espanya»

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/11/pdfs/BOE-A-2022-417.pdf

Document Tamany
Orden ICT 1524 2021.pdf 591 KB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores de les ajudes per al Programa «Experiències Turisme Espanya»

Bases reguladores de les ajudes per al Programa «Experiències Turisme Espanya»

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/11/pdfs/BOE-A-2022-417.pdf

Document Tamany
Orden ICT 1524 2021.pdf 591 KB