Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Ajudes a l' Inversió en adequació i millora dels serveis i recursos turístics

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Turisme

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/03/pdf/2018_12292.pdf

Document Tamany
convocatoria 2019 ayudas secor turistico competitividad servicios y productos.pdf 2 MB

Ordre

Ordre: Ajudes a empreses, associacions, federacions i fundacions, destinades a la millora de la competitivitat dels serveis i productes turístics

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/03/pdf/2018_12292.pdf

Document Tamany
convocatoria 2019 ayudas secor turistico competitividad servicios y productos.pdf 2 MB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores de les ajudes dirigides al sector turístic de la Comunitat Valenciana

Suoport a projectes de inversió, investigació, promoció, competitivitat, sostenibilitat, millora de la excel·lència, difudsió de l'imatge dels destins, promoció i comercialització de serveis i productes turistic, importància dels recursos i del conjunt de l'oferta turistica de la Cv.

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/04/pdf/2017_2821.pdf

Document Tamany
DECRET 4-2017, de 31 de març, del president de la Generalitat, pel qual s’aproven les bases regulado 531 KB