Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2021. Ajudes per a projectes de digitalització de «última milla» en empreses del sector turístic

Periode  al

Temàtica: Turisme

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.serviciosmin.gob.es/registroelectronico

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/08/pdfs/BOE-A-2022-331.pdf

Document Tamany
Orden ICT 1519 2021.pdf 488 KB

Ordre

Ordre: Ajudes per a projectes de digitalització de «última milla» en empreses del sector turístic

Ajudes per a projectes de digitalització de «última milla» en empreses del sector turístic

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/08/pdfs/BOE-A-2022-331.pdf

Document Tamany
Orden ICT 1519 2021.pdf 488 KB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores d'ajudes per a projectes de digitalització de «última milla» en empreses del sector turístic

Bases reguladores d'ajudes per a projectes de digitalització de «última milla» en empreses del sector turístic

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/08/pdfs/BOE-A-2022-331.pdf

Document Tamany
Orden ICT 1519 2021.pdf 488 KB