Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

Ajudes per al foment de la innovació tecnològica a través de finques o explotacions col·laboradores 2022

Periode  al

Temàtica: Agricultura, pesca i medi rural, Investigació i innovació

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18690&version=amp

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/604459

Document Tamany
2021_13222_ Ayudas fomento innovación tecnológica fincas o explotaciones colaboradoras.pdf 501 KB
2021_13222_ extrac_Ayudas fomento innovación tecnológica fincas o explotaciones colaboradoras.pdf 277 KB

Ordre

Ordre: Ajudes per al foment de la inno·vació tecnològica a través de finques o explotacions col· laboradores

Generar i finançar una xarxa de transferència de in·novació tecnologica mitjançant el suport a finques o explotacions col·laboradores

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/28/pdf/2020_3040.pdf

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores per a la concessió d’ajudes per al foment de la innovació tecnològica a través de finques o explotacions col·laboradores

Crear una xarxa de transferència de tecnologia mitjançant el suport a finques o explotacions col·laboradores, i s’entenen com a tals les que utilitzen i realitzen tècniques experimentals, sostenibles i innovadores en l’àmbit agroalimentari, que milloren la competitivitat i la qualitat dels productes agroalimentaris valencians i servisquen com a model al sector agroalimentari

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/20/pdf/2018_11795.pdf

Document Tamany
bases fincas o explotaciones colaboradoras.pdf 1003 KB