Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2021. Ajudes a organismes d'investigació i de difusió de coneixements per a projectes d'I+D per a donar resposta als reptes de les destinacions turístiques

Periode  al

Temàtica: Turisme

Tipus de beneficiari: Entitats públiques i privades

Tramitació de l'ajuda:  https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/10/pdfs/BOE-A-2022-383.pdf

Document Tamany
ORDEN ICT 1521 2021.pdf 2 MB

Ordre

Ordre: Ajudes a organismes d'investigació i de difusió de coneixements per a projectes d'I+D per a donar resposta als reptes de les destinacions turístiques

Ajudes a organismes d'investigació i de difusió de coneixements per a projectes d'I+D per a donar resposta als reptes de les destinacions turístiques

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/10/pdfs/BOE-A-2022-383.pdf

Document Tamany
ORDEN ICT 1521 2021.pdf 2 MB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores per al programa d'ajudes a organismes d'investigació i de difusió de coneixements per a projectes d'I+D per a donar resposta als reptes de les destinacions turístiques

Bases reguladores per al programa d'ajudes a organismes d'investigació i de difusió de coneixements per a projectes d'I+D per a donar resposta als reptes de les destinacions turístiques

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/10/pdfs/BOE-A-2022-383.pdf

Document Tamany
ORDEN ICT 1521 2021.pdf 2 MB