Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

Contractació de persones joves de 16 o més anys i que no hagen complit 30 anys, i que es troben desocupades i inscrites com a demandants d'ocupació, en el moment de començar la relació contractual, en la realització d'iniciatives d'investigació i innovació.

Periode  al

Temàtica: Ocupació

Tipus de beneficiari: Entitats públiques i privades

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.sepe.gob.es/portalSede/procedimientos-y-servicios/empresas/empleo.html

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-B-2021-51680.pdf

Document Tamany
Programa investigo.pdf 343 KB

Ordre

Ordre: Convocatòria per a la concessió de subvencions públiques, destinades al finançament del “Programa investigue”

Procediment de tràmit anticipat, la convocatòria per a la concessió de subvencions públiques, destinades al finançament del “Programa investigue”, de contractació de persones joves demandants d'ocupació en la realització d'iniciatives d'investigació i innovació, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/803011/document/664934

Document Tamany
Programa investigo.pdf 343 KB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al finançament del «Programa Investigue», de contractació de persones joves demandants d'ocupació en la realització d'iniciatives d'investigació i innovació

Bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al finançament del «Programa Investigue», de contractació de persones joves demandants d'ocupació en la realització d'iniciatives d'investigació i innovació, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/19/pdfs/BOE-A-2021-19043.pdf

Document Tamany
BOE-A-2021-19043_Programa Investigo.pdf 315 KB