Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

Subvencions per a restauració d'ecosistemes fluvials i reducció del risc d'inundació en els entorns urbans espanyols a través de solucions basades en la naturalesa

Periode  al

Temàtica: Eficiència energètica

Tipus de beneficiari: Entitats locals

Tramitació de l'ajuda:  https://www.fundacion-biodiversidad.es/

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-B-2021-51597.pdf

Document Tamany
restauración de ecosistemas fluviales.pdf 181 KB

Ordre

Ordre: Subvencions per a restauració d'ecosistemes fluvials i reducció del risc d'inundació en els entorns urbans espanyols a través de solucions basades en la naturalesa

Subvencions per a restauració d'ecosistemes fluvials i reducció del risc d'inundació en els entorns urbans espanyols a través de solucions basades en la naturalesa

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-B-2021-51597.pdf

Document Tamany
restauración de ecosistemas fluviales.pdf 181 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre TED/1018/2021, de 20 de setembre. Bases reguladores per a la concessió de subvencions de la Fundació Biodiversitat, F.S.P., per a fomentar actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de ciutats espanyoles

Bases reguladores de la Fundació Biodiversitat FSP per a la concessió d'ajudes per al foment d'activitats que contribuïsquen a la renaturalització urbana i fluvial, així com per a la mitigació dels riscos d'inundació, incrementant la infraestructura verda i la connectivitat dels espais verds i blaus

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/28/pdfs/BOE-A-2021-15757.pdf

Document Tamany
Orden TED 1018 2021.pdf 450 KB