Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

IVACE_DIGITALITZA 2022 Subvencions a projectes de digitalització de pime per al desenvolupament de projectes consistents en la implantació i posada en marxa de solucions innovadores encaminades a la digitalització de l'activitat de l'empresa

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat)

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18401&version=amp

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2021/12/17/pdf/2021_12622.pdf

Document Tamany
2021_12622_DIGITALIZA CV_IVACE 2022.pdf 1 MB
2021_12627_DIGITALIZA CV_IVACE_2022_Extracto.pdf 279 KB

Ordre

Ordre: Subvencions a projectes de digitalització de pime (DIGITALITZA-CV)

Desenvolupament de projectes consistents en la implantació i posada en marxa de solucions innovadores encaminades a la digitalització de l’activitat de l’empresa

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/01/22/pdf/2020_466.pdf

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores per a la concessió d’ajudes de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d’R+D+I innovació empresarial

ajudes a projectes de les matèries indicades a continuació desenvolupats en l’àmbit de la Comunitat Valenciana: R+D de Pime (PIDI-CV). R+D en Cooperació (PIDCOP-CV). Innovació de Pime (INNOVA-CV). Preparació de Propostes per a Convocatòries H2020 (HORITZÓ-CV). Certificació d’R+D+I (CERTIFICA-CV). Creació d’Empreses de Base Tecnològica (CREATEC-CV). Digitalització de Pime (DIGITALITZA-CV).

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/29/pdf/2016_9507.pdf

Document Tamany
bases IVACE iinocavion de la empresa.pdf 889 KB
A_Orde 17_18 Modificación Orden 27_2016 I+D+i.pdf 841 KB
B_Corrección errores orden 17_18 I+D+i.pdf 191 KB