Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Ajudes en matèria d'industrialització per a inversions de PIMES INDUSTRIALS de la Comunitat Valenciana que milloren la competitivitat i sostenibilitat de determinats sectors. Convocatòria 2019

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat)

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18295&version=amp

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/03/pdf/2018_12263.pdf

Document Tamany
convocatoria 2019 ayudas industrialización.pdf 2 MB

Ordre

Ordre: Ajudes en matèria d'industrialització per a inversions de PIMES industrials de la Comunitat Valenciana que milloren la competitivitat i sostenibilitat de determinats sectors

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/03/pdf/2018_12263.pdf

Document Tamany
convocatoria 2019 ayudas industrialización.pdf 2 MB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d’industrialització.

En el marc de la política industrial del Consell, les subvencions regulades en aquesta ordre de bases tenen com a finalitat l’impuls d’actuacions d’industrialització i la millora de la competitivitat i sostenibilitat econòmica, social i mediambiental dels sectors industrials de la Comunitat valenciana, i es gestionaran d’acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, igualtat, no discriminació, eficàcia en el compliment dels objectius i eficiència en l’assignació i utilització dels recursos.

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/28/pdf/2016_8556.pdf