Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

Subvencions 2021 del «Programa Innova Invest» de ICEX España Exportació i Inversions per a promocionar inversions a Espanya d'empreses estrangeres amb un alt component innovador, afavorint la seua integració amb el teixit productiu i investigador naciona

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Internacionalització

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  https://oficinavirtual.icex.es/oficinavirtual/

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19461.pdf

Document Tamany
BOE-A-2021-19461.pdf 550 KB

Ordre

Ordre: Subvencions del «Programa Innova Invest» de ICEX España Exportació i Inversions

Subvencions del «Programa Innova Invest» de ICEX España Exportació i Inversions per a promocionar inversions a Espanya d'empreses estrangeres amb un alt component innovador, afavorint la seua integració amb el teixit productiu i investigador nacional

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19461.pdf

Document Tamany
BOE-A-2021-19461.pdf 550 KB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores per a la concessió de subvencions del «Programa Innova Invest» de ICEX España Exportació i Inversions

Bases reguladores per a la concessió de subvencions del «Programa Innova Invest» de ICEX España Exportació i Inversions per a promocionar inversions a Espanya d'empreses estrangeres amb un alt component innovador, afavorint la seua integració amb el teixit productiu i investigador nacional

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19461.pdf

Document Tamany
BOE-A-2021-19461.pdf 550 KB