Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

Subvencions 2021 per a la realització de projectes d'investigació aplicada en el sector apícola i els seus productes dins del Programa Nacional de Mesures d'Ajuda a l'Apicultura.

Periode  al

Temàtica: Agricultura, pesca i medi rural, Comerç, consum i artesania

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/19/pdfs/BOE-B-2021-46931.pdf

Document Tamany
BOE-B-2021-46931_CONVO APICOLA 2021.pdf 175 KB

Ordre

Ordre: Subvencions per a la realització de projectes d'investigació aplicada en el sector apícola i els seus productes

Subvencions per a la realització de projectes d'investigació aplicada en el sector apícola i els seus productes dins del Programa Nacional de Mesures d'Ajuda a l'Apicultura

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/27/pdfs/BOE-B-2020-37955.pdf

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores de la concessió de les subvencions per a la realització de projectes d'investigació aplicada en el sector apícola i els seus productes

Bases reguladores de la concessió de les subvencions per a la realització de projectes d'investigació aplicada en el sector apícola i els seus productes, dins del Programa nacional de mesures d'ajuda a l'apicultura Modificació de l'Ordre AAA/2571/2015, de 19 de novembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de les subvencions per a la realització de projectes d'investigació aplicada en el sector apícola i els seus productes, dins del Programa nacional de mesures d'ajuda a l'apicultura.

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/13/pdfs/BOE-A-2017-13056.pdf

Document Tamany
BOE-A-2017-13056.pdf 269 KB
BOE-A-2018-7897.pdf 150 KB