Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

GANDIA_Ajudes 2021 a la innovació i transformació digital de les pimes i assegurar així la seua capacitat per a operar plenament en un entorn digital

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat)

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://gandia.sedelectronica.es/catalog/t/db0c9df7-3d26-4efb-bfb7-6abbf80cba92

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/594027

Document Tamany
GANDIA_Subv directa innovació i transf digital.pdf 322 KB
GANDÍA_BOP.pdf 245 KB

Ordre

Ordre: GANDIA. Subvencions directes a la innovació i la transformació digital de les empreses.

Impulsar l'avanç en la transformació digital de les pimes i assegurar així la seua capacitat per a operar plenament en un entorn digital

+ info:  http://bit.ly/35hXKND

Base reguladora

Base reguladora: AYTO. GANDIA_Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions

AYTO. GANDIA_Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions

+ info:  https://tinyurl.com/resistir2gandia