Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

Ajudes als projectes espanyols que hagen obtingut el Segell d'Excel·lència en la convocatòria de l'Accelerador del Consell Europeu d'Innovació del programa Horitzó Europa, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Investigació i innovació

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.cdti.gob.es/

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-B-2021-46727.pdf

Document Tamany
BOE-B-2021-46727.pdf 179 KB

Ordre

Ordre: Ajudes als projectes espanyols que hagen obtingut el Segell d'Excel·lència en la convocatòria de l'Accelerador del Consell Europeu d'Innovació del programa Horitzó Europa

Ajudes als projectes espanyols que hagen obtingut el Segell d'Excel·lència en la convocatòria de l'Accelerador del Consell Europeu d'Innovació del programa Horitzó Europa, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU.

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/595103

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores concessió directa d'ajudes als projectes espanyols que hagen obtingut el Segell d'Excel·lència en la primera convocatòria de l'Accelerador del Consell Europeu d'Innovació del programa Horitzó Europa

Bases reguladores concessió directa d'ajudes als projectes espanyols que hagen obtingut el Segell d'Excel·lència en la primera convocatòria de l'Accelerador del Consell Europeu d'Innovació del programa Horitzó Europa, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/796663/document/649874

Document Tamany
Bases reguladoras concesion directa SoE EIC_CDTI definitiva (1).pdf 692 KB