Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

Ajudes 2021 a la ramaderia ecològica en pràctiques extensives en la Comunitat Valenciana

Periode  al

Temàtica: Medi ambient , Agricultura, pesca i medi rural

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22018&version=amp

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/593752

Document Tamany
ext_AYUDAS GANADERIA ECOLOGICA EXTENSIVA 2021.pdf 212 KB

Ordre

Ordre: Ajudes a la ramaderia ecològica en pràctiques extensives en la Comunitat Valenciana

Ajudes a la ramaderia ecològica en pràctiques extensives en la Comunitat Valenciana

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2021/11/16/pdf/2021_11359.pdf

Document Tamany
AYUDAS GANADERIA ECOLOGICA EXTENSIVA 2021.pdf 133 KB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores de les ajudes a la ramaderia ecològica en pràctiques extensives a la Comunitat Valenciana.

Bases reguladores de les ajudes a la ramaderia ecològica en pràctiques extensives a la Comunitat Valenciana.

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2021/10/15/pdf/2021_10199.pdf

Document Tamany
BASES AYUDAS GANADERIA ECOLÓGICA.pdf 799 KB