Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2021_Ajudes a impulsar la transformació digital de la indústria espanyola en el marc del Projecte "Indústria Connectada 4.0"

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Investigació i innovació

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  http://www.eoi.es/

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/594835

Document Tamany
INDUSTRIA CONECTADA40 Valencia Convocatoria Def Fda.pdf 535 KB
C VALENCIANA_INDUSTRIA CONECTADA 40 BOE.pdf 178 KB

Ordre

Ordre: Ajudes a impulsar la transformació digital de la indústria espanyola Projecte "Industria Conectada 4.0"

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/14/pdfs/BOE-B-2019-35149.pdf

Base reguladora

Base reguladora: Ordre EIC/743/2017, de 28 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió d'ajudes dirigides a impulsar la transformació digital de la indústria espanyola en el marc del projecte indústria connectada 4.0.

L'objecte d'aquesta Ordre és l'aprovació de les bases reguladores de la concessió, en règim de concurrència competitiva, d'ajudes en espècie a les empreses industrials dirigides a impulsar la digitalització de la indústria espanyola i dotar a aquestes d'estratègia, iniciatives i accions que els ajuden en aqueixa transformació, en el marc del projecte «Indústria Connectada 4.0».Modificada per Ordre ICT/818/2020, de 10 d'agost. BOE 4/09/2020. https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/04/pdfs/BOE-A-2020-10238.pdf

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/02/pdfs/BOE-A-2017-9216.pdf