Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

Convocatòria corresponent a l'any 2021 de subvencions dirigides a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, destinada als municipis de més de 50.000 habitants, així com els de població inferior que tinguen la consideració de capital de província

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Millora dels equipaments públics

Tipus de beneficiari: Entitats locals

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.administracionespublicas.gob.es/procedimientos/index/categoria/36

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/06/pdfs/BOE-A-2021-18176.pdf

Document Tamany
Bases y convocatoria.pdf 699 KB

Ordre

Ordre: Subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les Administracions de les Entitats Locals

2021. Subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les Administracions de les Entitats Locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/06/pdfs/BOE-A-2021-18176.pdf

Document Tamany
Bases y convocatoria.pdf 699 KB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores corresponent a 2021, de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les Administracions de les Entitats Locals

Bases reguladores corresponent a 2021, de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les Administracions de les Entitats Locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/06/pdfs/BOE-A-2021-18176.pdf

Document Tamany
Bases y convocatoria.pdf 699 KB