Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

Ajudes 2022 Programa d'incentius 4 Realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, en el sector residencial, les AA.PP, i el tercer sector amb o sense emmagatzematge. Pla de recuperació, transformació i resiliència

Periode  al

Temàtica: Medi ambient , Eficiència energètica

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21988

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2021/10/25/pdf/2021_10462.pdf

Document Tamany
AUTOCONSUMO_2021_10462.pdf 2 MB
AUTOCONSUMO_2021_10655.pdf 352 KB

Ordre

Ordre: Ajudes Programa d'incentius 4 Realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, en sector residencial, AA.PP, i el tercer sector amb o sense emmagatzematge. Pla de recuperació, transformació i resiliencia

Ajudes Programa d'incentius 4 Realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, en sector residencial, AA.PP, i el tercer sector amb o sense emmagatzematge, Pla de recuperació, transformació i resiliencia

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/590853

Document Tamany
AUTOCONSUMO_RESOLUCION PROGRAMA 4 NEXT GENERATION dgte CAS_firmado.pdf 1005 KB

Base reguladora

Base reguladora: Bases de les ajudes per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial

Reial decret 477/2021, de 29 de juny, pel qual s'aprova la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla d'ajudes per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10824.pdf

Document Tamany
incentivos ligados al.pdf 762 KB