Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Subvencions corresponents al «Pla de modernització de la màquina eina» de les petites i mitjanes empreses.

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Economia social (cooperatives, societats laborals...), Eficiència energètica

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/08/pdfs/BOE-A-2021-16375.pdf

Document Tamany
bases y convocatoria 2021.pdf 459 KB

Ordre

Ordre: Subvencions corresponents al «Pla de modernització de la màquina eina» de les petites i mitjanes empreses.

Subvencions corresponents al «Pla de modernització de la màquina eina» de les petites i mitjanes empreses.

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/08/pdfs/BOE-A-2021-16375.pdf

Document Tamany
bases y convocatoria 2021.pdf 459 KB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores de concessió de subvencions corresponents al «Pla de modernització de la màquina eina» de les petites i mitjanes empreses.

Bases reguladores de concessió de subvencions corresponents al «Pla de modernització de la màquina eina» de les petites i mitjanes empreses.

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/08/pdfs/BOE-A-2021-16375.pdf

Document Tamany
bases y convocatoria 2021.pdf 459 KB