Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

La concessió directa de subvencions a persones físiques i jurídiques titulars de sales d'exhibició cinematogràfica registrades com a empreses privades o com a entitats sense ànim de lucre, establides a Espanya, per a mantindre obertes les sales d'exhibició cinematogràfica, o en el seu cas fomentar la seua reobertura, i dur a terme activitats d'exhibició cinematogràfica i execució de projectes culturals, així com la promoció i atracció de públic, des de l'1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2021

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Cultura

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://cultura.sede.gob.es/procedimientos/index/categoria/1145

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/06/pdfs/BOE-A-2021-16237.pdf

Document Tamany
Base y convocatoria a titulares de salas de exhibición cinematográfica.pdf 278 KB

Ordre

Ordre: Subvencions a titulars de sales d'exhibició cinematogràfica

Subvencions a titulars de sales d'exhibició cinematogràfica

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/06/pdfs/BOE-A-2021-16237.pdf

Document Tamany
Base y convocatoria a titulares de salas de exhibición cinematográfica.pdf 278 KB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores de la concessió directa de subvencions a titulars de sales d'exhibició cinematogràfica.

Regular la concessió directa de subvencions a persones físiques i jurídiques titulars de sales d'exhibició cinematogràfica registrades com a empreses privades o com a entitats sense ànim de lucre, establides a Espanya, per a mantindre obertes les sales d'exhibició cinematogràfica, o en el seu cas fomentar la seua reobertura, i dur a terme activitats d'exhibició cinematogràfica i execució de projectes culturals, així com la promoció i atracció de públic, des de l'1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2021.

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/06/pdfs/BOE-A-2021-16237.pdf

Document Tamany
Base y convocatoria a titulares de salas de exhibición cinematográfica.pdf 278 KB