Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Convocatòria 2021 de les ajudes de suport al sector pesquer per a fomentar la recuperació i modernitzar el model productiu per a associacions del sector extractiu, aqüícola, comercialitzador i transformador, així com organitzacions de productors

Periode  al

Temàtica: Medi ambient , Agricultura, pesca i medi rural

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/06/pdfs/BOE-A-2021-16234.pdf

Document Tamany
BOE-A-2021-16234_Bases y Convo Adquisición seguimiento electrónico remoto flota perquera PRTR.pdf 1 MB
extracto CONVO REM_BOE-B-2021-43759.pdf 177 KB
REM_ANEXO III - Cuestionario autoevaluacion principio DNSH.pdf 368 KB
REM_ANEXO V - Modelo Solicitud Proyectos.pdf 731 KB
REM_ANEXO VI - Propuesta Tecnica Proyectos.pdf 98 KB
REM_ANEXO VII- Memoria Tecnica Proyectos v2.pdf 24 KB

Ordre

Ordre: Ajudes per a adquisició i instal·lació de sistemes seguiment electrònic remot (REM), per al compliment de l'obligació de desembarque, per a la digitalització de la flota de xicoteta escala i per al suport al sector pesquer extractiu, aqüícola, comerc

Ajudes per a adquisició i instal·lació de sistemes de seguiment electrònic remot (REM), per al compliment de l'obligació de desembarque, per a la digitalització de la flota de xicoteta escala i per al suport al sector pesquer extractiu, aqüícola, comercialitzador i transformador en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/06/pdfs/BOE-A-2021-16234.pdf

Document Tamany
BOE-A-2021-16234_Bases y Convo Adquisición seguimiento electrónico remoto flota perquera PRTR.pdf 1 MB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores subvencions per adquisició i instal·lació de sistemes de seguiment electrònic remot (REM), per al compliment de l'obligació de desembarque, per a la digitalització de flota de xicoteta escala i per suport al sector pesquer

Bases reguladores subvencions per adquisició i instal·lació de sistemes de seguiment electrònic remot (REM), per al compliment de l'obligació de desembarque, per a la digitalització de flota de xicoteta escala i per suport al sector pesquer

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/06/pdfs/BOE-A-2021-16234.pdf

Document Tamany
BOE-A-2021-16234_Bases y Convo Adquisición seguimiento electrónico remoto flota perquera PRTR.pdf 1 MB