Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Investigació i innovació

Tipus de beneficiari: Entitats públiques i privades

Tramitació de l'ajuda:  http://www.ivace.es

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2021/10/04/pdf/2021_9858.pdf

Document Tamany
programes d’incentius lligats a l’autoconsum i a l’emmagatzematge.pdf 2 MB

Ordre

Ordre: Subvencions a les explotacions agràries de titularitat compartida

Subvencions a les explotacions agràries de titularitat compartida per a incentivar noves inscripcions d'altes d'explotacions agràries de titularitat compartida, així com l'afiliació a la Seguretat Social dels cònjuges o parelles unides per anàloga relació d'afectivitat de les persones titulars d'explotacions agràries

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15773.pdf

Document Tamany
BOE-A-2021-15773_Bases y convo EXPLOTACIONES AGRICOLAS DE TITULARIDAD COMPARTIDA.pdf 515 KB

Base reguladora

Base reguladora: Reial decret 819/2021, de 28 de setembre, bases reguladores per a la concessió directa de subvencions a les explotacions agràries de titularitat compartida

Reial decret 819/2021, de 28 de setembre, bases reguladores per a la concessió directa de subvencions a les explotacions agràries de titularitat compartida, per a incentivar noves inscripcions d'altes d'explotacions agràries de titularitat compartida, així com l'afiliació a la Seguretat Social dels cònjuges o parelles unides per anàloga relació d'afectivitat de les persones titulars d'explotacions agràries

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15773.pdf

Document Tamany
BOE-A-2021-15773_Bases y convo EXPLOTACIONES AGRICOLAS DE TITULARIDAD COMPARTIDA.pdf 515 KB