Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Convocatoria 2019. Ajudes a entitats locals, dirigides a la millora i la competitivitat dels recursos i destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana.

Periode  al

Temàtica: Turisme

Tipus de beneficiari: Entitats locals

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/26/pdf/2018_12028.pdf

Document Tamany
extracto resolución ayudas, competitividad sector turistico.pdf 624 KB

Ordre

Ordre: Ajudes a entitats locals, dirigides a la millora i la competitivitat dels recursos i destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana.

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/26/pdf/2018_12028.pdf

Document Tamany
extracto resolución ayudas, competitividad sector turistico.pdf 624 KB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores de les ajudes dirigides al sector turístic de la Comunitat Valenciana

Suoport a projectes de inversió, investigació, promoció, competitivitat, sostenibilitat, millora de la excel·lència, difudsió de l'imatge dels destins, promoció i comercialització de serveis i productes turistic, importància dels recursos i del conjunt de l'oferta turistica de la Cv.

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/04/pdf/2017_2821.pdf

Document Tamany
DECRET 4-2017, de 31 de març, del president de la Generalitat, pel qual s’aproven les bases regulado 531 KB