Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Elaboració de projectes pilot de Plans d'Acció local de l'Agenda Urbana Espanyola que garantisquen, en un termini raonablement curt, la seua alineació amb els objectius, la metodologia de treball i l'enfocament transversal, estratègic i integrat proposats per aquella.

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Millora dels equipaments públics

Tipus de beneficiari: Entitats locals

Tramitació de l'ajuda:  http://sede.mitma.gob.es//

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14882.pdf

Document Tamany
Bases y ayudas para la elaboración de proyectos piloto de planes de acción local de la Agenda Urbana 348 KB

Ordre

Ordre: Ajudes per a l'elaboració de projectes pilot de plans d'acció local de l'Agenda Urbana Espanyola

Ajudes per a l'elaboració de projectes pilot de plans d'acció local de l'Agenda Urbana Espanyola

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14882.pdf

Document Tamany
Bases y ayudas para la elaboración de proyectos piloto de planes de acción local de la Agenda Urbana 348 KB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores d'ajudes per a l'elaboració de projectes pilot de plans d'acció local de l'Agenda Urbana Espanyola

Bases reguladores d'ajudes per a l'elaboració de projectes pilot de plans d'acció local de l'Agenda Urbana Espanyola

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14882.pdf

Document Tamany
Bases y ayudas para la elaboración de proyectos piloto de planes de acción local de la Agenda Urbana 348 KB