Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Ajudes per a l'enfortiment de l'activitat comercial en zones turístiques, destinades a la realització d'actuacions amb l'objectiu de reduir l'impacte econòmic negatiu generat per la crisi sanitària de la COVID-19 en els establiments comercials localitzats en les seues zones turístiques i els negocis de les quals estan vinculats amb l'arribada de visitants, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Periode  al

Temàtica: Comerç, consum i artesania

Tipus de beneficiari: Entitats locals

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.serviciosmin.gob.es/es-es/Paginas/Index.aspx

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-B-2021-38292.pdf

Document Tamany
BOE EXTRAC ayudas fortalecimientoactcomercial en zonas turisticas 2021.pdf 177 KB

Ordre

Ordre: Ajudes per a l'enfortiment de l'activitat comercial en zones turístiques en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Ajudes per a l'enfortiment de l'activitat comercial en zones turístiques, destinades a la realització d'actuacions amb l'objectiu de reduir l'impacte econòmic negatiu generat per la crisi sanitària de la COVID-19 en els establiments comercials localitzats en les seues zones turístiques i els negocis de les quals estan vinculats amb l'arribada de visitants, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/11/pdfs/BOE-A-2021-14819.pdf

Document Tamany
BOE ayudas fortalecimiento act comercial en zonas turisticas 2021.pdf 530 KB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores de les línies d'ajudes per a l'enfortiment de l'activitat comercial en zones turístiques en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Bases reguladores de les línies d'ajudes per a l'enfortiment de l'activitat comercial en zones turístiques, destinades a la realització d'actuacions amb l'objectiu de reduir l'impacte econòmic negatiu generat per la crisi sanitària de la COVID-19 en els establiments comercials localitzats en les seues zones turístiques i els negocis de les quals estan vinculats amb l'arribada de visitants, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/11/pdfs/BOE-A-2021-14819.pdf

Document Tamany
BOE ayudas fortalecimiento act comercial en zonas turisticas 2021.pdf 530 KB